Tijdelijk auditorium voor ULB

Challenge

De Université Libre de Bruxelles (ULB) had op de campus nood aan een tijdelijk auditorium dat plaats moest bieden aan 500 studenten. De ruimte moest opgesplitst kunnen worden in twee ruimtes met elk een capaciteit van 250 personen. Het tijdelijk auditorium zou voor een periode van vier jaar gebruikt worden. Daarna moest het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld kunnen worden. Voor de bouw van dit tijdelijk auditorium deed SBMI, hoofdaannemer, beroep op Veldeman.

Oplossing

Veldeman bouwde een SOLID structuur van 20m bij 35m met een zijkanthoogte van 6m. De structuur werd voorzien van dubbele dakzeilen en geïsoleerde sandwichpanelen van 60mm voor de wanden en gevels. Door het plaatsen van een intergevel bestaande uit panelen kunnen er 2 afzonderlijke auditoria gecreëerd worden, die van elkaar gescheiden zijn door een centrale gang. Veldeman leverde eveneens de tribunes, noodtrappen, vloerbedekking en 500 stoelen met schrijftafels. Verder werd een technische ruimte voorzien met klimatisatie en sanitair. Het geheel werd geplaatst op prefab betonnen vloerplaten die na afloop van het project eenvoudig weggenomen kunnen worden.